PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

lördag 15 juni 2013

Kappseglingsreglerna 2013-2016: viktigaste förändringarna

Nu har jag gjort min domarlicensupptatering för de reviderade reglerna som gäller sen årsskiftet.

Inga större ändringar av praktisk betydelse att tala om, åtminstone inte för den typiske seglaren (däremot rätt mycket att lära sig som förhandlingsdomare!) , vare sig man seglar SRS eller entyp på distrikts- eller nationsnivå.  Mestadels omformuleringar för att tydliggöra andemeningen i reglerna.

Några saker värda att notera dock:

1) seglingsföreskrifterna kan ej längre ändra zon-storleken (KSR 86)
2) definitionen av hålla undan har ändrats så att den numera omfattar  "wiggle room" även för båtar på olika halsar när de överlappar (se def. av hålla undan, del "b")
3) definitionen av märkesplats har modifierats  så att en båt med plats men ej rätt-till-väg numera har en mer begränsad "korridor" att hålla sig inom ("nära intill") , dvs att när man har plats men ej rätt till väg numera är skyldig att göra så tight rundning som möjligt.
4) märkesplats KSR 18.2 (c2) innebär att båten med plats kan göra rundningen enligt sin tillbörliga kurs, dvs i vissa fall ta ut svängen något vidare ("enligt sin TK") än i fallet i punkt 3 ovan.
5)  KSR 42.3(e) tillåter att man pumpar ett segel, även upprepat, för att vända en felvänd latta, under förutsättning att pumpningen inte driver fram båten
6) KSR 18.3 har "tightats till" ytterligare, så att det är ännu tydligare att det är olämpligt att slå på insidan i zonen
7) det finns numera en regel, KSR 69.1 som säger att tävlanden är skyldiga att inte bete sig olämpligt.

Mer detaljer om förändringarna finns på SSF's hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar