PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

lördag 28 september 2013

Åland Race 2013 - ännu mer analys

Hade en konversation med Peter på Blur tidigare idag om SRS-tal mm, och han tipsade mig om en post på Blur, "Hur stora blir avstånden i kappsegling ?",  som handlar om ungefär samma sak som mina senaste analyser kring Åland Race.

Mer specifikt handlade Peters inlägg om hur långt efter vinnaren båt 2..n brukar vara, och Peter hade samlat ihop ett rejält underlag på ca 1100 båtar för sin analys.

Peters post triggade mig att göra motsvarande analys för årets Åland Race, och grafen nedan visar resultatet:

x-axeln visar hur långt efter i omräknad tid man var procentuellt, och y-axeln visar relativa frekvensen båtar för varje sådan x-kategori. För varje kategori finns tre staplar, där den blå stapeln visar ut- och hemracet sammanslaget ("totalen"), den röda visar utresan, och den beiga visar hemresan. 

Om vi först tittar på totalen, så ser vi att 13% av båtarna tog sig in inom 5% längre tid än vinnaren.  Inom intervallet 5-10% "övertid" tog sig 40% av båtarna i mål, dvs kumulativt var 53% av båtarna i mål inom 10% övertid.  Ytterligare 23% av båtarna tog sig i mål inom intervallet 10-15%, och kumulativt är vi då uppe i 76% av båtarna i mål inom 15%'s övertid. I nästa intervall, 15-20%, kom 8%, i intervallet 20-25% övertid kom 13%, och de sista 5% av båtarna tog sig i mål med 25-30% övertid. 

Utresan (röd stapel) visar klart och tydligt Pac-Man's utklassning av resten av fältet: ingen var mindre än 5% efter, utan den stora massan 57% låg i intervallet 5-10% efter. 

Hemresan (beige stapel) visar att tätstriden var tight, 26% av båtarna låg inom 5% efter vinnaren (återigen Pac-Man). 

Mina resultat ser ut att överensstämma väl med det Peter fann i sitt betydligt större data-set. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar