PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

tisdag 1 januari 2013

Lufttrycket är normalfördelat


För ett tag sedan konstaterade jag att vindstyrkan är inte normalfördelad, utan uppvisar betydligt större variation än vad som är fallet för ett normalfördelat material.

Under hösten o framåt har min båtägarkompis Micke  samlat på sig en massa data (152 258 datapunkter) om lufttrycket där han bor, och sammanställt dessa data i grafen ovan.  Man ser direkt att stapeldiagrammet uppvisar den för normalfördelat material karakteristiska "klock-formen".  Vidare styrks hypotesen att lufttrycket är normalfördelat ytterligare av det faktum att mean (1007,3)  median (1007,7) och typvärdet (1008,9) för datat i stort sett sammanfaller.

Standardavvikelsen för materialet ovan är 9,43.

Sammanfattningsvis: medan vindstyrkan uppvisar "wild randomness", sådan som förekommer i komplexa system av olika slag, så lever lufttrycket ett betydligt mer stillsamt liv, kännetecknat av "mild randomness", där verkligt extrema händelser är extremt ovanliga.

Jag kan bara spekulera i varför vindstyrkan är "wild" och lufttrycket är "mild", en teori jag har är att vindstyrkan påverkas av många olika faktorer (t.ex skillnader i lufttryck, temperatur, vindriktning, årstid, mm), och att dessa faktorer samverkar på komplexa sätt, med positiva feedback-loopar, som leder till den avsevärt större variationen av vindens styrka. Lufttrycket däremot, kanske har färre parametrar som påverkar, vilka dessa är vet jag dock inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar