PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

lördag 28 september 2013

Åland Race 2013 - mer analys

Roade mig med att lägga in SRS-talet för respektive båt i graferna ut och hem, och då ser det ut så här:Mycket intressant att notera att snittfartskurvan följer SRS-tals-kurvan väldigt väl, och ju bättre placering båten fått, desto bättre följs kurvorna åt! En initial tolkning (efter några glas vin på en fredag kväll) av detta fenomen är tvåfaldig: dels att SRS-talen av årets modell speglar båtarnas prestanda mycket väl; dels att snittfarts-kurvan "sjunker" under SRS-kurvan ju längre ner i placeringarna man går, vilket ju skulle kunna tolkas som att båtarna i topp seglades bättre, dvs "över" eller "på" sitt SRS-tal....

Om man tittar på ut-racet, så ser man att de första 5 båtarnas snittfart ligger över deras SRS-kurva, medan resten av båtarna ligger på eller under... En tolkning av detta är att de 5 första båtarna seglade "över" sitt SRS-tal. 

På hem-racet är skillnaden mellan snittfart och SRS-kurvan betydligt mindre för topp-båtarna, medan för båtarna längre ner i resultatlistan blir skillnaden större - en konsekvens av "sen kväll på Arkipelag" kanske...? ;-) 

Kommentarer, åsikter...? 
Edit: 130928: Insåg just (efter att ha nyktrat till...! :-) att det nog inte är nån större skillnad i "gapet" mellan SRS-kurvan o fartkurvan för ut- respektive hemresa: det som ser ut som en skillnad beror på att Excel skalat axlarna olika för de två graferna.  Ska ta och ändra graferna senare, men först en långlunch med en vinnare, Torkel...! :-) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar