PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

fredag 5 augusti 2011

Tillbörlig kurs


KSR 17 som avhandlar tillbörlig kurs är ganska ordrikt formulerad. Jag ska här förenkla den formuleringen till dess innersta kärna.

Vad regeln handlar om är att i en speciell situation begränsa läbåtens rätt att lova.

Nedan det som jag anser är viktigt att känna till om tillbörlig kurs och KSR 17:

1) den gäller enbart båtar för samma halsar - dvs i en SB/BB situation finns inget som heter tillbörlig kurs

2) en båts tillbörliga kurs är den kurs hon skulle köra för att så snabbt som möjligt ta sig runt banan - dvs det finns inte en enda unik tillbörlig kurs i varje givet läge, utan det finns i princip lika många tillbörliga kurser som det finns besättningar (tänk t.ex på på länsen, där vissa tror att de kommer snabbast fram till märket genom att platta eller tom segla negativt, medan andra skär nästan 45 grader - bägge dessa kurser är att anse som tillbörliga.

3) den speciella situation där läbåten ÄR begränsad av KSR17 - dvs skall inte segla högre än sin tillbörliga kurs - är när läbåten etablerat överlapp i lä genom att komma från klar akterom inom två båtlängders avstånd från lovartsbåten. Om överlappen etablerats på något som helst annat sätt gäller inte KSR17, och då har läbåten luffningsrätt, dvs rätt att lova ända upp till vindögat, under förutsättning att att den ger lovartsbåten plats att hålla undan enligt KSR 16.

That's it!

Så, om ni är lovartsbåt, och en läbåt börjar trycka upp er, så ska ni innan ni ropar nåt om tillbörlig kurs ha koll på att:

- det kan finnas många olika åsikter om vad som är tillbörlig kurs
- hur etablerade läbåten sin överlapp - kom hon från klar akterom inom två båtlängder ?
- även om ni faktiskt anser att läbåten seglar över sin tillbörliga kurs, så ska ni enligt KSR11 hålla undan, dvs håll undan och protestera på läbåten för brott mot KSR17

PS: ni "gamlingar" som har seglat enligt tidigare utgåvor av kappseglingsreglerna, och fortfarande tror att det finns nåt som heter "mast tvärs" eller att KSR 17.2 existerar: det gör de inte: regeln med "mast tvärs"i försvann nån gång på 90-talet, och KSR 17.2 försvann inför nu gällande (2009-2012) regelbok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar