PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

söndag 7 augusti 2011

Kärnan i rundningsreglerna - KSR18


Med det här inlägget ska jag sammanfatta KSR18, dvs den regel som styr märkesrundningar. Jag har redan tidigare tagit upp vissa specialfall där olika delar av KSR18 gäller, här ska jag ge en sammanfattning av regeln.

Grundprincipen i KSR18 är att skapa någon slags ordning i en annars potentiellt kaotisk situation, där båtarna sammanstrålar i ett mycket begränsat område runt märket.

KSR18 är den längsta och mest komplicerade regeln i regelboken (åtm i Del2, "When boats meet", som ju är den del som man som seglare absolut måste behärska för att kunna segla på ett säkert sätt på banan). Det kan vara lite svårt att få grepp om KSR18, men om man lär sig dess grundprinciper, som är rätt enkla, så kan man hantera 90% av alla situationer som uppstår vid märkena.

Vid kryssmärket, om båtarna kommer på olika halsar, kan man tänka som så att man tar bort märket, dvs att det är vanlig SB/BB som gäller där (se också KSR18.3 som styr vad som händer när man slår i zonen, samt 18.2(a) och 18.2(c)).

Den fundamentala principen i KSR18 är att en innerbåt har rätt till plats, vilket innebär rätt att köra till märket (antingen "sjömansmässigt" eller enligt sin tillbörliga kurs, se nedan) och sedan runda enligt sin tillbörliga kurs. Dock måste innerbåten ha överlapp när man går in i zonen för att den ska ha rätt till plats.

Om innerbåten är klar akterom när man går in i zonen, har den ej rätt till plats.

Om innerbåten har plats, så finns det några alternativa fall som avgör vilken sorts rundning den kan göra:

1) innerbåten har plats, men inte rätt till väg, dvs innerbåten är "hålla undan" båt
I detta fall skall innerbåten köra "sjömansmässigt" till märket, och sin tillbörliga kurs vid märket. Dvs i detta fall kan innerbåten inte göra en "taktisk rundning"

2) innerbåten har plats och rätt till väg
I detta fall kan innerbåten köra sin tillbörliga kurs till märket och vid märket, dvs den kan göra en taktisk rundning, dvs ta ut svängen så som den skulle gjort om den andra båten inte varit där.

3) innerbåten har plats, rätt till väg samt luffningsrätt
I detta fall kan innerbåten, förutom det som står under punkt 2 ovan, även luffa ytterbåten, och t.o.m ta den förbi märket (under förutsättning att 18.4 inte gäller. 18.4 gäller om ens tillbörliga kurs vid märket är att gippa).

Notera att 18.4 inte gäller vid gatemärken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar