PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

söndag 7 augusti 2011

Segeltrimmets ABC


Jag ska försöka beskriva segeltrimmets grunder så enkelt och så kortfattat som möjligt - en omöjlig uppgift, eftersom segeltrim i alla sina detaljer är ett väldigt komplext område, där de påverkande faktorerna är många, t.ex vind (vinkel och styrka), sjögång, luft- och vattentemperatur, och inte minst båttypen i fråga.

Men, för att ni ändå nu inför SM ska ha lite känsla för de grundläggande principerna, så kommer här några rader om segeltrim, i punktform.

1) höjd och fart står oftast i motsatsförhållande till varandra - ett trim för fart (och kraft, t.ex för acceleration) gör oftast att man tar sämre höjd, än om man skulle trimmat för höjd.

2) kraft och acceleration uppnår man med bukiga(re) segel och genom att hålla lite lägre mot vinden än vanligt, och genom ökad twist.

3) höjd uppnår man genom planare segel ,hårdare skotdrag och mindre twist.

4) det är endast i mellanvind där man kan maximera kraftuttaget i seglen genom att ha bukiga segel. I lättvind måste man ha planare segel och lättare skotdrag, annars orkar vinden inte följa seglen från förlik till akterlik. I hårdvind måste man också ha planare segel, annars orkar man inte hålla ner båten.

5) det är viktigt att man alltid, men speciellt i lättvind, tänker "först fart, sedan höjd", dvs att man inte försöker gå maximalt högt innan man fått upp farten.

6) om vattnet är skvalpigt med mycket vågor behöver man ha ett mer "förlåtande trim", dvs ett trim som är mindre känsligt för stallning av seglen, och med större bukdjup för att ha kraft att gå över vågorna och rundare förkant som tillåter mer vinglig styrning.

7) Riggens trim är en nyckel till lyckat segeltrim: ett hårt anspänt förstag ger vass förkant, vilket är bra för höjdtagning, men sämre för kraft

8) hårt sträckta fall ger rundare förkant, vilket ger "snällare" förkant på seglet, men mindre bra för höjdtagning.

9) ett akterlik som är otwistat och "stängt" ger bättre höjd men sämre fart.

10) skotpunkterna framåt på focken ger bukigare fock, dvs mer kraft, men sämre höjd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar