PrydeRide

PrydeRide
Fotograf: Torkel Stillefors

lördag 6 augusti 2011

Hinder i banan


Två regler, KSR19 och KSR20 styr hur båtar skall förfara när det finns hinder i banan. Hinder kan vara fasta objekt som öar, bryggor mm, men även sådana båtar som man är skyldig att hålla undan för räknas som hinder.

Nedan de viktigaste sakerna att känna till om dessa två regler:

KSR19 - Plats att passera ett hinder

Kärnan i regel 19 är att vid överlapp skall ytterbåten ge innerbåten plats mellan sig och hindret. T.ex om du och en annan båt båda kör för BB halsar, och du har överlapp i lä, och ni närmar er ett möte med en SB båt: om du väljer att ducka för SB-båten, så måste du ge lovartbåten plats att också ducka, dvs passera mellan SB-båtens akter och dig.

KSR 20 - Plats att stagvända vid ett hinder

Kärnan i regel 20 är att när man seglar på kryss ("dikt bidevind eller högre") och närmar sig ett hinder, och inte kan slå för att en båt på samma halsar är i vägen, så får man anropa den båten och begära plats att slå, för att på det sättet kunna gå klar från hindret. Den anropade båten måste då antingen slå genast, eller svara "slå själv", och i det senare fallet ge dig plats att slå.

Ett par detaljer:

1) om hindret är ett märke (t.ex målfartyget), så har du inte rätt att anropa om plats att slå om den anropade båten ligger upp märket

2) observera att regeln gäller båtar för samma halsar, dvs att om du t.ex kör på BB mot ett hinder, och en SB-båt hindrar dig från att slå för att undvika hindret, så har du inte rätt att anropa.... dvs du befinner dig här i en riktigt taskig situation, där enda alternativet kan vara att gå upp i vindögat, och stoppa båten så snabbt som möjligt så att du håller undan för SB-båten...

3) om du har anropat den andra båten om plats att slå, så måste du slå så fort det finns plats, dvs du kan inte ändra dig efter anropet, för att t.ex utnyttja ett vindskift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar